header

ZARZĄD UNIWERSYTETU

Prezes

mgr Iwona Orężak

Członkowie Zarządu

mgr Bogusław Gromadzki – wiceprezes Zarządu

mgr Elżbieta Szczesiul – Cieślak – członek Zarządu

mgr prawa Zbigniew Puchalski - członek Zarządu

mgr Bożena Ruszkowska - członek Zarządu

inż. Teresa Urban - członek Zarządu