header

Zarząd UTWiON informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 1 z dnia 14.01.2015r traci moc Regulamin dotychczas obowiązujący. Uchwałą Nr2 z dnia 14.01.2015r. Zarządu zatwierdzony został nowy Regulamin UTWiON, którego treść zostaje zamieszczona poniżej.

ZOBACZ REGULAMIN

 

Imieniny ma dziś

Dziś złóż życzenia dla : Karola, Leszka, Tamary
Jutro złóż życzenia dla : Franciszka, Kwiryna, Dacjana

TWÓRCZOŚĆ SŁUCHACZY