header
III Przegląd Twórczości Artystycznej UTW Warmii i Mazur


Już po raz trzeci nasz uniwersytet był organizatorem wojewódzkiego Przęglądu Twórczości Artystycznej UTW. 4 kwietnia 2019 r. przyjechało do Elbląga 6 UTW z: Olsztyna, Ostródy, Wydmin, Giżycka, Węgorzewa, Braniewa i wystąpił również kabaret UTWiON z Elbląga. Artyści – amatorzy prezentowali swoje umiejętności artystyczne w kategoriach: teatr, kabaret, recytacja. Było twórczo, ambitnie i kolorowo. Występy oceniało jury w składzie: Teresa Miłoszewska (CSE Światowid) – przewodnicząca, Krystyna Sandecka – polonistka, Krystyna Adamska – przewodnicząca ZERiJ w Elblągu.

W kategorii teatr:

I miejsce zajęła Grupa Teatralna „Bhavo” z UTW w Olsztynie. Tytuł przedstawienia „Z Olsztynem, Olsztynowi” na podstawie książki Alozjego Śliwy „Spacerkiem po Olsztynie”.

II miejsce zespół teatralny „Alle Bóda” z UTW w Ostródzie, który przedstawił sztukę „Kandydatki na żonę”.

III miejsce „Formacja Teatralna Be-Art” z UTW w Giżycku przedstawiając formę teatralną „Leżałem kiedyś na plecach”.

W kategorii kabaret:

I miejsce zajął kabaret „Ale Babki” z UTWiON w Elblągu prezentując skecz, pt. „Przekop”.

II miejsce zajął kabaret „Babki z klasą” z UTW w Wydminach prezentując skecz, pt. „Egzamin końcowy”.

III miejsce kabaret „Wapno gaszone” z UTW w Węgorzewie, który zaprezentował „Show-biznes bez ograniczeń wiekowych”.

W kategorii recytacja:

I miejsce zajęła Wiktoria Sokołowska w wierszu „Montaż wierszy o miłości z UTW w Giżycku.

II miejsce zajęła Maria Gamdzyk w wierszu, pt. „Kobiety” z UTW w Giżycku.

III miejsce zajął Jan Narejko z UTW w Węgorzewie recytując wiersz autorstwa Mariana Załuckiego „Nie straszcie dorosłych”.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy, które wręczyła prezes UTWiON w Elblągu Iwona Orężak.

Wszystkim wolontariuszom – słuchaczom UTWiON za pomoc w organizacji przeglądu (opiekę nad grupami artystów z województwa, przygotowanie poczęstunku) – w imieniu Zarządu UTWiON składam serdeczne podziękowanie. Galeria znajduje się tutaj.

 

Iwona Orężak