header

RADA PROGRAMOWA

dr Izabela Seredocha

dr Henryk Horbaczewski

dr Agnieszka Pietrzyk

 

ZARZĄD UNIWERSYTETU

Prezes

mgr Iwona Orężak

Członkowie Zarządu

mgr Bożena Ruszkowska - wiceprezes Zarządu

mgr Bogusław Gromadzki – członek Zarządu

inż. Teresa Urban - członek Zarządu

mgr prawa Zbigniew Puchalski - członek Zarządu

mgr Leszek Łapiński - członek Zarządu

 

 

Pracownicy biurowi

Asystent dyrektora, pełnomocnik prezydenta do spraw seniorów - inż. Teresa Urban

Księgowa - mgr Bożena Stańczyk

Sekretarka - Dorota Redlicka

 

Samorząd Słuchaczy

Małgorzata Wieczorek - Starościna

Leszek Łapiński - Starosta

Anna Godlewska - Sekretarz