header
Drukuj

Historia Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych

Inicjatorką założenia uczelni dla seniorów w Elblągu była Helena Kilen - osoba, która nie godziła się na społeczne wykluczenie osób starszych i lekceważenie ich potrzeb edukacyjnych. Pomysł ten został wprowadzony w życie przez Ewę Sprawkę – konsultantkę ds. osób niepełnosprawnych Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. Wszechnica, bo tak się nazywał ówcześnie uniwersytet, została powołana w 1999 roku.
Miejscem działalności Wszechnicy był Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych przy ulicy Słonecznej. Pierwszym kierownikiem był Grzegorz Bartnicki.
Nazwa, a także sama formuła inicjatywy została szybko zmieniona na Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych. Nowym dyrektorem została Iwona Orężak – pełni tę funkcję do dzisiaj.
W 2002 roku, Iwona Orężak otrzymuje nominację do tytułu ,,Elblążanka roku” za propagowanie idei kształcenia ustawicznego wśród osób starszych w Elblągu i prowadzenie UIIIW.
2003 rok, Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych za projekt Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych otrzymuje nagrodę im. dr Aleksandry Gabrysiak w konkursie na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej w mieście, organizowany przez Elbląską Radę Organizacji Pozarządowych.
Rok 2005 przyniósł wypracowanie standardów dla uczelni kształcenia ustawicznego, której słuchaczami są seniorzy. Celem i misją UTWiON stało się podnoszenie aktywności fizycznej, psychicznej i intelektualnej seniorów, aby poprawić ich jakość życia.
W 2006 r. na zebraniu założycielskim powołano stowarzyszenie, o pełnej nazwie:
UNIWERSYTET III WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ELBLĄGU, z siedzibą w Elblągu przy ulicy 12 Lutego 5a.
13 listopada 2006 r. stowarzyszenie UTWiON w Elblągu zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
W 2008 roku następuje zmiana siedziby biura Uniwersytetu. Od tego momentu słuchacze mogą załatwiać sprawy administracyjne w dogodnych warunkach przy ulicy Rzeźnickiej 14-15 B i C.
2009 rok, za zorganizowanie Senioriady 2008, UTWiON otrzymuje nagrodę Elbląskiej Rady Organizacji Pozarządowych w konkursie im. Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej w roku 2008.

Od samego początku działania Uniwersytetu III Wieku wspiera Urząd Miasta Elbląg. Momentem przełomowym dla Uczelni było przyjęcie przez Urząd Miasta prowadzenie Uniwersytetu za zadanie miejskie. To zapewniło podstawy finansowe funkcjonowania placówki. Również Prezydent Miasta Henryk Słonina przyczynił się do umocnienia pozycji UTWiON. Od początku entuzjastycznie odnosił się do prowadzonego przedsięwzięcia, był też jednym z pierwszych wykładowców Uniwersytetu.

Głównym celem UIIIW jest włączenie osób starszych i niepełnosprawnych do kształcenia ustawicznego, aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej słuchaczy, jak również opracowanie metod edukacji i wdrażania profilaktyki gerontologicznej. Wszystko to ma prowadzić do poprawy jakości życia seniorów. Przez swoje formy działań Uniwersytet III Wieku przełamuje izolacje społeczną, buduje możliwość edukacji obywatelskiej, zdrowotnej i kulturalnej osób starszych Słuchaczami UIIIW są osoby starsze, bezrobotne i niepełnosprawne w wieku 40 - 80 lat.

Uniwersytet III Wieku oferuje swoim słuchaczom możliwość uczestniczenia w różnych formach zajęć audytoryjnych i seminaryjnych.
Sekcje zainteresowań:
1. zajęcia komputerowe,
2. lektorat języka angielskiego, niemieckiego.
3. gimnastyka rehabilitacyjna,
4. zajęcia na basenie, aqua aerobik,
5. zajęcia muzykoterapeutyczne,
6. warsztaty rękodzieła artystycznego
7.  warsztaty rękodzieła artystycznego - haft
8. warsztaty malarskie,
9. sekcja piosenki,
10. warsztaty relaksacyjne,
11. paneurytmia,
12. tenis stołowy,
13. kółko teatralne

 

 

Imieniny ma dziś

Dziś złóż życzenia dla : Joanny, Zuzanny, Mileny
Jutro złóż życzenia dla : Grzegorza, Urbana, Magdy

WYŚWIETLANIE

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

TWÓRCZOŚĆ SŁUCHACZY